Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/5/64-67
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowy głos w rozważaniach nad granicami władzy prawniczej (artykuł recenzyjny)

Granice władzy prawniczej to temat, który, jak się wydaje, nigdy nie zostanie wyczerpany, a perspektywy, z jakich może być poruszany i zagadnienia, których może dotyczyć są zróżnicowane. Hasło „granice władzy prawniczej” natychmiastowo podsuwa co najmniej kilka możliwych zagadnień. Wspomnieć tu można bowiem o rozważaniach na temat granic wykładni prawa, granic pomiędzy stosowaniem prawa a prawotwórstwem czy też prawa sędziowskiego i jego dopuszczalnych ram . Dyskusje te nie toczą się zresztą wyłącznie w obrębie prawniczego dyskursu, lecz często przenoszone są, choć, co oczywiste, w uproszczeniu na grunt polityki. Tytułem przykładu można tu wskazać sposób wykorzystywania ostatnimi czasy hasła „sędziokracja” i tezy, które mają z niego płynąć, mogące sprowadzać się, jak wskazuje jeden z teoretyków, nie tylko do postulatu maksymalnego pasywizmu w orzekaniu sądów, ale również twierdzeń o dokonywanej poprzez nadmierny aktywizm sędziowski rzekomej uzurpacji władzy i faktycznego jej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?