Maroń Grzegorz, Nowy Empiryzm Prawny jako możliwe źródło inspiracji dla Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/1/72-91
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowy Empiryzm Prawny jako możliwe źródło inspiracji dla Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa

1.Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa

Podczas odbywającego się w Łodzi 16 czerwca 2012 r. zjazdu założycielskiego zawiązało się Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. W statucie Stowarzyszenia czytamy, że jego celami są: „organizowanie i prowadzenie badań naukowych nad źródłami pochodzenia prawa i jego funkcjami, w szczególności poprzez:

1)

egzegezę formalnych i nieformalnych reguł ładu aksjonormatywnego,

2)

poznanie przyczyn wprowadzania do obiegu społecznego poszczególnych norm prawnych oraz ich następstw społecznych i gospodarczych,

3)

ustalenie treści reguł działania, jakimi posługuje się człowiek we wszystkich aspektach swojej egzystencji i wzajemnych powiązań pomiędzy regułami, o których wiedza agregowana jest w ramach różnych zbiorów informacji,

4)

uporządkowanie i modernizację wiedzy na temat celów działania człowieka - istoty społecznej - i sposobów realizacji tych celów, w szczególności na temat przesłanek i sposobów wywierania presji na proces tworzenia aktów prawnych przez osoby indywidualne i podmioty...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX