Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/11/118-120
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowości wydawnicze

Coaching koaktywny

Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House, Phillip Sandahl, Laura Whitworth

Wolters Kluwer Polska

Książka nazywana jest potocznie biblią coachingu. Od 1998 r. koncepcja coachingu koaktywnego cieszy się zainteresowaniem, a jej autorzy – jednocześnie pionierzy tej metody – dostosowują treść kolejnych edycji do stale zmieniających się realiów.

W procesie coachingu koaktywnego coach skupia się na wspieraniu klienta w odkrywaniu jego potencjału i kreatywności, a nie bezpośrednio na problemach czy celach klienta (coachee). Autorzy wyjaśniają, na czym polega proces prowadzący do głębokiej zmiany, i opisują, jak można go uruchomić poprzez budowanie relacji partnerskich. W ich wizji umiejętności coachingowe powinni wykorzystywać nie tylko profesjonalni trenerzy, lecz także menedżerowie i nauczyciele, pomagając swoim współpracownikom i podopiecznym w pełni realizować swój potencjał w ramach organizacji. Autorzy przedstawiają również najnowszą terminologię coachingową oraz przykłady...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację