Modrzejewski Artur K., Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych a powierzone spółkom komunalnym zadania zagospodarowania odpadów komunalnych

Artykuły
Opublikowano: ST 2017/6/75-83
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych a powierzone spółkom komunalnym zadania zagospodarowania odpadów komunalnych

Przedmiotem artykułu jest analiza tego, w jaki sposób znowelizowana ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych determinuje status spółek komunalnych, którym zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały powierzone po 1.01.2012 r., czyli od chwili, kiedy zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzony nowelizacją ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale przed wejściem w życie ustawy o zmianie Prawa zamówień publicznych (czyli 1.01.2017 r.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX