Burkat Dominik, Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych - początek programu "Mieszkanie dla Młodych"

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/9/10-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych - początek programu "Mieszkanie dla Młodych"

1.Wstęp

Nie ulega wątpliwości, iż zakup pierwszego mieszkania jest trudny. Z reguły stanowi decyzję na dłuższy okres życia i często łączy się z poważnymi zobowiązaniami, a niekiedy też z problemami finansowymi.

Zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego jest procesem wieloetapowym, wymagającym wypełnienia wielu tzw. papierków. W obecnym systemie prawnym nabywca nowej nieruchomości jest objęty częściowo ochroną poprzez wprowadzenie do porządku prawnego umowy deweloperskiej, która zabezpiecza roszczenia zarówno nabywcy, jak i dewelopera. Wielu ludzi w naszym kraju, szczególnie młodych, z racji niskich dochodów oraz ograniczonej zdolności kredytowej nie jest w stanie z własnych środków kupić mieszkania. Dlatego też ustawodawcy od jakiegoś czasu stwarzają programy wspierające właśnie ludzi młodych w tej życiowej decyzji, jaką jest zakup wymarzonego mieszkania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa ta jest swoistą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX