Nowelizacja przepisów dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - OpenLEX

Gawrońska Katarzyna, Nowelizacja przepisów dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Artykuły
Opublikowano: FK 2022/3/42-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowelizacja przepisów dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Artykuł przybliża najważniejsze zmiany w ustawie z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzone przez ustawę z 11.08.2021 r. w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nawiązując do dotychczas podejmowanych w gminach uchwał oraz orzecznictwa i poglądów doktryny. Szerzej przedstawiono problematykę różnicowania stawek opłaty od gospodarstw domowych oraz nowe regulacje dotyczące metody ustalania opłaty według ilości zużytej wody z danej nieruchomości. Wskazano też niektóre problemy, których ustawodawca nie zdecydował się rozwiązać sierpniową nowelizacją.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX