Gawrońska Katarzyna, Nowelizacja przepisów dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Artykuły
Opublikowano: FK 2022/2/44-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowelizacja przepisów dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Artykuł przedstawia najważniejsze zmiany w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 11.08.2021 r. Dotyczą one zasad obejmowania gminnym systemem odbioru odpadów nieruchomości niezamieszkałych, maksymalnych stawek opłaty za pojemniki lub worki oraz realizacji opłaty od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zmiany stanowią odpowiedź na zastrzeżenia zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, mogą jednak generować kolejne problemy interpretacyjne. Skutkują także koniecznością podjęcia przez radę działań uchwałodawczych i dostosowania aktów gminnych do nowych przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX