Nowelizacja polskich regulacji CFC - przegląd kluczowych zmian obowiązujących od 1.01.2019 r. - OpenLEX

Kuźniacki Błażej, Majdowski Filip, Nowelizacja polskich regulacji CFC - przegląd kluczowych zmian obowiązujących od 1.01.2019 r.

Artykuły
Opublikowano: PP 2019/2/23-32
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Nowelizacja polskich regulacji CFC - przegląd kluczowych zmian obowiązujących od 1.01.2019 r.

W listopadzie 2018 r., z mocą wiążącą od 1.01.2019 r., ustawodawca zdecydował się zmienić część postanowień dotyczących przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej (ang. controlled foreign companies, CFC) ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa nowelizująca. Zmiany mają istotne znaczenie dla podatników oraz dla praktyków prawa podatkowego, w szczególności dla doradców podatkowych oraz sądów administracyjnych. Autorzy niniejszego artykułu przeprowadzili analizę przedmiotowych nowych regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia definicji zagranicznej jednostki (wcześniej spółki) oraz rozbudowania i doprecyzowania przesłanek kontroli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX