Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia, cz. 1 - OpenLEX

Arkuszewska Aneta M., Kościółek Anna, Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia, cz. 1

Artykuły
Opublikowano: PS 2012/5/5-21
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia, cz. 1

Wstęp

Nie tak dawno na łamach periodyku „Przegląd Prawa Handlowego” autorka pisała, iż Kodeks postępowania cywilnego jest już dość stary, a poza tym został uchwalony w innych warunkach ustrojowych. Cząstkowe jego zmiany spowodowały brak kompletności jego rozwiązań oraz terminologiczną niejednolitość. Obecne regulacje kodeksowe są nadmiernie kazuistyczne, zbyt duża i zbędna jest np. liczba postępowań odrębnych.

Chociaż nadal pojawia się tendencja do mnożenia postępowań odrębnych - przykładem może być wprowadzenie postępowania transgranicznego, czy też postępowania elektronicznego - to jednak ustawodawca zaczyna widzieć potrzebę ograniczania ich liczby.

W dniu 16 września 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw , która weszła w życie 3 maja 2012 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 24, który obowiązuje od 17 listopada 2011 r. Przewiduje ona nowe rozwiązania normatywne dotyczące kilku zagadnień. Nowelizacja jest wielowątkowa,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX