Nowelizacja art. 16a Kodeksu karnego skarbowego wynikająca z Polskiego Ładu - OpenLEX

Keler Grzegorz, Nowelizacja art. 16a Kodeksu karnego skarbowego wynikająca z Polskiego Ładu

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/1/10-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowelizacja art. 16a Kodeksu karnego skarbowego wynikająca z Polskiego Ładu

Czynny żal stanowi jedną z instytucji o doniosłym znaczeniu na gruncie prawa karnego skarbowego, polegającą na wyłączeniu odpowiedzialności karnej w przypadku spełnienia określonych warunków. Szczególna forma czynnego żalu została przewidziana w art. 16a ustawy z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy – dalej k.k.s. Przepis ten wzbudzał liczne kontrowersje. W ramach tzw. Polskiego Ładu doczekał się natomiast istotnej nowelizacji. Zasadne jest ustalenie, czy zmiana ta stanowi właściwą odpowiedź na postulaty doktryny i orzecznictwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX