Nowe zmiany w zakresie organizacji sektora finansów publicznych. Wybrane aspekty prawne - OpenLEX

Hadrowicz Edyta, Nowe zmiany w zakresie organizacji sektora finansów publicznych. Wybrane aspekty prawne

Artykuły
Opublikowano: ST 2011/5/66-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowe zmiany w zakresie organizacji sektora finansów publicznych. Wybrane aspekty prawne

Artykuł analizuje podstawowe założenia ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r. związane z likwidacją jednostek zaliczanych do gospodarki pozabudżetowej, które do tej pory funkcjonowały w formie gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych zakładów budżetowych. Autorka stwierdza, że ograniczenie obszarów działalności samorządowych zakładów budżetowych, a w szczególności nowatorskie rozwiązania prawne, takie jak osobowość prawna instytucji gospodarki budżetowej, są zmianami mającymi za zadanie uzdrowienie finansów państwa i dostosowanie ich do standardów Unii Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX