Bojanowski Eugeniusz, Nowe zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: GSP 2020/2/39-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowe zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego

Jeśli chodzi o relacje obowiązujących norm prawnych do tzw. zasad ogólnych mogą w grę wchodzić dwa zasadnicze mechanizmy: od uprzednio istniejących pozaprawnych wartości ogólnych (moralnych, etycznych, politycznych, ekonomicznych, socjologicznych) do odpowiadających im norm prawnych bądź - zasady ogólne mogą być wywodzone z obowiązującego prawa. Pierwsze z nich formatują procesy stanowienia prawa, drugie wywodzone są ze stanowionego prawa i mają istotne znaczenie, zwłaszcza w toku jego stosowania. Jeśli oba te mechanizmy funkcjonują poprawnie, to w istocie rzeczy zasady wywodzone z obowiązującego porządku powinny odzwierciedlać idee stanowiące podstawy i przesłanki leżące u podstaw stanowienia praw. Można wtedy powiedzieć, że wartości mające znaczenie w toku stosowania prawa są kompatybilne z wartościami leżącymi u podstaw jego stanowienia - lub też inaczej - że zasady ogólne ustanowionego prawa są zakodowane w treści jego norm i eo ipso stają się zasadami stosowania prawa.

W...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX