Kubiak Rafał, Nowe uwarunkowania prawne przeprowadzania eksperymentów medycznych

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/1/5-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowe uwarunkowania prawne przeprowadzania eksperymentów medycznych

Słowa kluczowe: eksperyment medyczny, badania kliniczne, odpowiedzialność lekarza, placebo, komisje bioetyczne

1.Wprowadzenie. Ewolucja rozwiązań prawnych

Truizmem jest teza, że rozwój współczesnej cywilizacji, a w tym postęp w naukach empirycznych, jest uwarunkowany przeprowadzeniem doświadczeń naukowych. W przypadku medycyny sprawdzenie nowych leków lub metod diagnostyczno-terapeutycznych wymaga wykonania testów na człowieku. Działania takie są jednak obarczone eo ipsoryzykiem. Badacz wkracza bowiem w niepoznany dotąd obszar, nie zna więc czyhających zagrożeń i nie potrafi im zapobiec. W wyniku eksperymentów medycznych może zatem dojść do naruszenia dóbr probanta. Zdarzenia takie nie miały miejsca tylko w przeszłości, gdy nauki medyczne były stosunkowo mało rozwinięte, ale również występują współcześnie. Przykładem mogą być prace badawcze, które były prowadzone we Francji w latach 2015–2016 r. Ich przedmiotem było testowanie nowego leku, który w założeniach miał pozytywnie oddziaływać na wahania nastrojów, stany lękowe i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX