Tomaszewska Barbara, Nowe uprawnienia pracownicze

Artykuły
Opublikowano: Dyr.Szkoły 2023/5/36-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowe uprawnienia pracownicze

Elastyczna organizacja pracy lub obniżenie jej wymiaru, dni wolne z powodu siły wyższej oraz urlop na opiekę nad osobą wymagającą wsparcia z poważnych względów medycznych – to część uprawnień pracowniczych, które weszły w życie pod koniec kwietnia wraz z nowelizacją m.in. Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela, dotyczą więc zarówno pracowników niepedagogicznych, jak i nauczycieli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX