Czerniak Agata, Nowe SSE, czyli co zmieniło się po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Artykuły
Opublikowano: PP 2019/6/37-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowe SSE, czyli co zmieniło się po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Ustawa z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – dalej ustawa o wsparciu – wprowadziła wiele istotnych zmian w porównaniu do dotychczasowych Specjalnych Stref Ekonomicznych – dalej SSE – dotyczących możliwości ubiegania się o zwolnienie z podatku dochodowego dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje. Zasadniczą zmianą jest przede wszystkim możliwość ubiegania się o wsparcie publiczne, niezależnie od lokalizacji inwestycji, w myśl postulatu „Polska Strefą Inwestycji”. Ponadto wprowadzono określone kryteria jakościowe i ilościowe uzależnione od wielkości, lokalizacji i charakteru planowanej inwestycji, a także wielkości przedsiębiorstwa, warunkujące możliwość ubiegania się o decyzję o wsparciu. Czy wprowadzone regulacje, mające na celu zachęcanie przede wszystkim mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do inwestycji w regionach słabo rozwiniętych gospodarczo, okażą się skuteczne? Czas pokaże.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX