Glanowski Grzegorz, Nowe prawo rozliczania ponadlimitowych świadczeń opieki zdrowotnej

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/1/70-89
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowe prawo rozliczania ponadlimitowych świadczeń opieki zdrowotnej

Słowa kluczowe: publiczny system ochrony zdrowia, umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ponadlimitowe świadczenie zdrowotne, stan nagłego zagrożenia zdrowotnego

1.Wstęp

Dnia 1.09.2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu . W art. 4 ustawy o COVID dokonano zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , w szczególności w art. 4 pkt 58 i 60 zmieniono sposób rozliczania ponadlimitowych świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. nadwykonań. Niniejszy artykuł zawiera analizę wprowadzonej zmiany. Staram się w nim rozważyć wątpliwości praktyczne, które ujawniły się po wejściu w życie nowych przepisów.

Dla uzyskania większej klarowności tekstu w dalszych wywodach będę posługiwał się pojęciami świadczenia, świadczenia nagłego, stanu nagłego oraz umowy, mając w istocie na myśli odpowiednio: świadczenie opieki zdrowotnej, świadczenie opieki...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX