Nowe kategorie pojęciowe nauki prawa administracyjnego jako reakcja na zmieniające się zagrożenia jednostki - OpenLEX

Lipowicz Irena, Nowe kategorie pojęciowe nauki prawa administracyjnego jako reakcja na zmieniające się zagrożenia jednostki

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/2/19-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowe kategorie pojęciowe nauki prawa administracyjnego jako reakcja na zmieniające się zagrożenia jednostki

1. Uwagi wstępne. Siatka pojęciowa nauki prawa administracyjnego jest zmienna historycznie. To część elastyczności typowej dla prawa administracyjnego, a koniecznej ze względu na częstsze niż w prawie cywilnym i karnym zmiany przepisów prawnych i znacznie większą objętość regulacji tej gałęzi prawa dotyczącej różnorodnych zagadnień społecznych, gospodarczych i politycznych . Właściwe dla doktryny – nie tylko prawa administracyjnego – jest jednak przywiązywanie dużej wagi do ciągłości, wykorzystania dorobku poprzednich pokoleń uczonych, a także dostosowywania zastanych pojęć do aktualnych warunków, do ich twórczej kontynuacji, a nie odrzucenia . Czy istnieją takie luki w przyjętej współcześnie siatce pojęciowej, które stają się, oczywistą już dla doktryny, przeszkodą w regulacji ważnych kwestii społecznych, dywersyfikacji form działania administracji, w ujęciu nowych zjawisk techniczno-organizacyjnych ?

Okres świetności w Europie teorii nowego zarządzania publicznego (NPM) w latach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX