Artykuły
Opublikowano: EPS 2019/10/11-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowe formy współpracy międzynarodowej członków Europejskiej Sieci Konkurencji w świetle dyrektywy ECN+

Artykuł analizuje nowe formy współpracy międzynarodowej członków Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN), które zostały wprowadzone przez dyrektywę ECN+. Analizie poddano nowe obowiązki członków ECN dotyczące przeszukań, zagranicznych doręczeń dokumentów oraz egzekucji zagranicznych decyzji antymonopolowych. Podkreślone zostały teoretyczne i praktyczne problemy wynikające z wprowadzenia tych nowych instrumentów prawnych. Artykuł wskazuje, że ECN stanie się jeszcze silniejszą i bardziej sformalizowaną ponadnarodową siecią organów antymonopolowych oraz że członkowie ECN staną się w jeszcze większym stopniu zależni od ich zagranicznych odpowiedników, przy jednoczesnym zwiększeniu ich niezależności względem krajowych władz publicznych .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację