Artykuły
Opublikowano: EPS 2019/10/27-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowe formy nadużycia pozycji dominującej w świetle zasady pewności prawa - rozważania na kanwie sprawy Google Search

W artykule wskazano, że sankcjonowanie antykonkurencyjnych zachowań w celu ochrony konkurencji i prawidłowego funkcjonowania rynku wymaga starannego równoważenia z wymogiem zapewnienia pewności prawa oraz określoności czynów zabronionych. W opinii autora publikacji jest to szczególnie istotne w kontekście szerokiego i nieostrego charakteru zakazu nadużywania pozycji dominującej (wyrażonego w art. 102 TFUE ), opierającego się na otwartym katalogu praktyk mogących stanowić ograniczenie prawa konkurencji. W artykule stawiana jest teza, że otwarty charakter tego przepisu stwarza możliwość „odkrywania” nowych form nadużycia pozycji dominującej, co odnosi się do sytuacji zakazywania przez organy antymonopolowe pewnych rodzajów zachowań, które nie zostały wcześniej stypizowane w art. 102 TFUE ani też nie były przedmiotem badań w dotychczasowej praktyce decyzyjnej i orzeczniczej. Podkreślono także, że tego rodzaju nowe formy nadużycia mogą pojawić się w obliczu rozwoju innowacyjnych modeli biznesowych, takich jak Google czy Facebook . W artykule poddano również analizie, czy Google mógł racjonalnie przewidzieć, że jego zachowanie związane z wyświetlaniem własnych usług porównywarki cenowej, mogło stanowić naruszenie art. 102 TFUE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację