Artykuły
Opublikowano: CDZ./5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Czy pozwoli uporać się z problemem zatorów płatniczych?

28 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych .

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowej ustawy, celem jej wprowadzenia jest zwalczenie pogłębiającego się problemu zatorów płatniczych dzięki wprowadzeniu „instrumentów wspomagających zmniejszanie opóźnień w zapłacie należności oraz dyscyplinujących strony do stosowania krótkich terminów zapłaty”.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki w październiku 2011 roku, które zostały przywołane w uzasadnieniu projektu nowej ustawy:

- przeciętne opóźnienie w zapłacie należności przez kontrahentów będących przedsiębiorstwami wynosiło 36,22 dni;

przy czym ich przyczyną było zwykle:

- opóźnienie płatności od innych kontrahentów (37% przypadków);

- trudna sytuacja finansowa dłużnika (23% przypadków);

- nadużywanie przez dłużnika swojej pozycji względem wierzyciela (11% przypadków).

W tym stanie rzeczy podjęcie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?