Nowa segmentacja pracy - OpenLEX

Jamka Beata, Nowa segmentacja pracy

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2022/4/92-97
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowa segmentacja pracy

Postępująca cyfryzacja gospodarki wpływa w wieloraki sposób na pracę ludzi. Dokonuje się nieustanna dematerializacja pracy i pracowników, co przejawia się zmianami struktury organizacyjnej przedsiębiorstw (e-przedsiębiorstwa, organizacje sieciowe, przedsiębiorstwo rozszerzone itd.) oraz zmianami form świadczenia pracy (telepraca/praca zdalna, outsourcing, offshoring itp.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX