Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/5/4-14
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowa regulacja udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z 31.03.2020 r., przyjęta w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, w związku z pandemią koronawirusa, wprowadza trwałe rozwiązania prawne dotyczące wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych. Niniejsze opracowanie koncentruje się na zmianach dotyczących przeprowadzania on-line zgromadzenia wspólników spółki z o.o. oraz walnego zgromadzenia spółki akcyjnej. Zmiany te polegają zasadniczo na możliwości wykorzystania wspomnianych środków z mocy prawa (ex lege), a nie jak dotychczas z mocy umowy (statutu) spółki (ex contractu). Nie wykluczają one jednak możliwości tradycyjnego odbycia tego zgromadzenia. Ponadto precyzują, na czym polega udział wspólników (akcjonariuszy) w tym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zachowując tzw. neutralność technologiczną. Przejawia się to w odesłaniu w kwestiach techniczno-prawnych do regulaminu przyjmowanego zasadniczo przez radę nadzorczą. Wprowadzony jest także prawny obowiązek transmisji obrad zgromadzenia w czasie rzeczywistym, ograniczony jednak tylko do spółki publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?