Piotrowski Ryszard, Nowa regulacja przerywania ciąży w świetle Konstytucji

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/8/62-80
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowa regulacja przerywania ciąży w świetle Konstytucji

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22.10.2020 r. zajmuje szczególne miejsce w orzecznictwie TK zarówno ze względu na zakres wątpliwości dotyczących zgodności tego wyroku z ustawą zasadniczą, jak też odnoszących się do konstytucyjnego statusu Trybunału. Skutki owego rozstrzygnięcia są równoznaczne z wprowadzeniem nowej regulacji dotyczącej przerywania ciąży, której ustawodawca nie chciał uchwalić. Chodzi mianowicie o wykluczenie dopuszczalności aborcji ze względu na wady płodu. Okoliczności poprzedzające skierowanie wniosku poselskiego, na skutek którego wydano orzeczenie, wskazują, że Trybunał wystąpił w tym przypadku w roli swego rodzaju zastępczego ustawodawcy, który doprowadził do ograniczenia zakresu aborcji, a tym samym umożliwił osiągnięcie celu akceptowanego wprawdzie przez większość parlamentarną, ale wzbudzającego zastrzeżenia i wątpliwości znaczącej części wyborców. Mamy zatem przykład swego rodzaju działania w złej wierze, podjętego przez większość parlamentarną i TK,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX