Ostrowski Filip, Nowa regulacja posiedzeń zarządów i rad nadzorczych odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/5/32-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowa regulacja posiedzeń zarządów i rad nadzorczych odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Podobnie jak ustawodawcy innych państw polski prawodawca postanowił w obliczu pandemii COVID-19 zliberalizować zasady odbywania posiedzeń organów spółek przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rozwiązania te objęły zarówno organy właścicielskie, jak i organy menadżerskie, i to właśnie tej drugiej grupie poświęcone jest niniejsze opracowanie. Mając na uwadze głęboki charakter przeprowadzonej reformy, w artykule zaprezentowano praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX