Nowa koncepcja umowy o pracę na czas określony - OpenLEX

Stelina Jakub, Nowa koncepcja umowy o pracę na czas określony

Artykuły
Opublikowano: PiP 2015/11/41-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nowa koncepcja umowy o pracę na czas określony

1. Ustawą z 25.06.2015 r. dokonano dziewięćdziesiątej szóstej zmiany w przepisach kodeksu pracy, tym razem głównie w zakresie umownych podstaw zatrudnienia. Zmiany te obejmują nie tylko regulację umowy o pracę na czas określony, ale także innych zagadnień, w tym umowy na okres próbny, umowy na czas wykonania określonej pracy, możliwości zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, rozszerzenia kognicji sądów pracy, a także niektórych uprawnień o charakterze socjalnym. Już pobieżna analiza treści nowelizacji prowadzi do wniosku, że duża część wprowadzanych zmian poważnie modyfikuje dotychczasowe regulacje prawne. Największe zmiany dotyczą umowy o pracę na czas określony, ale także istotne znaczenie mają te, które odnoszą się do pozostałych umów terminowych. Przykładowo, podać można zniesienie jednego z rodzajów umów o pracę, znanej już przedwojennemu prawu pracy, a przejętej przez kodeks pracy – tzw. umowy zadaniowej (umowy na czas wykonania określonej pracy), a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX