Rogoziński Kamil, Niszczenie materiałów zgromadzonych w wyniku wykonywania kontrolowanego przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/9/80-95
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niszczenie materiałów zgromadzonych w wyniku wykonywania kontrolowanego przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej

Streszczenie

Artykuł poświęcono analizie przepisów regulujących sposób postępowania z pochodzącymi z kontrolowanego przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej materiałami, które nie zawierają dowodów mających znaczenie dla procesu karnego. Autor omówił kwestię dowodowego znaczenia kontrolowanego przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, przesłanki niszczenia materiałów pochodzących z tego typu działań operacyjnych oraz związane z tą czynnością obowiązki spoczywające na organach służb oraz prokuratorach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX