Niewypłacalność płynnościowa jako przesłanka ogłoszenia upadłości - OpenLEX

Nowacki Artur, Niewypłacalność płynnościowa jako przesłanka ogłoszenia upadłości

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/8/4-12
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niewypłacalność płynnościowa jako przesłanka ogłoszenia upadłości

Celem artykułu jest analiza przesłanki ogłoszenia upadłości, jaką jest niewypłacalność płynnościowa dłużnika. Zgodnie z art. 10 Prawa upadłościowego upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który jest niewypłacalny. Zgodnie z dotyczącym niewypłacalności płynnościowej art. 11 ust. 1 pr. up. dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące (art. 11 ust. 1a pr. up.) .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?