Kluza Jan, Niewielka ilość narkotyków a możliwość reakcji karnej w świetle orzecznictwa sądowego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/12/15-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niewielka ilość narkotyków a możliwość reakcji karnej w świetle orzecznictwa sądowego

Słowa kluczowe: narkotyki, marihuana, nieznaczna ilość, znikomy stopień szkodliwości

1.Wstęp

De lege lata posiadanie wszelkich środków odurzających jest zabronione na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii . Już jednak w 2011 r. ustawodawca zdecydował się złagodzić politykę karną w tym zakresie, wprowadzając art. 62a u.p.n., umożliwiający umorzenie postępowania w razie posiadania nieznacznej ilości środków odurzających przeznaczonych na własny użytek. Nie jest to jednak jedyna możliwość umorzenia postępowania w sprawie o posiadanie niewielkiej ilości środków odurzających. Artykuł 62a u.p.n. posługuje się bowiem znamieniem „nieznaczności”, co nie wyklucza tego, że w przypadku posiadania mniejszej ilości umorzenie postępowania będzie możliwe także na podstawie innych regulacji prawa karnego. Orzecznictwo sądowe w tym zakresie wyraźnie rozgranicza nieznaczną ilość środków odurzających z art. 62a u.p.n. od innych możliwości umorzenia postępowania, co zostanie rozwinięte w dalszej części.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX