Wagner Barbara, Nieskazitelność charakteru sędziego

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/11-12/7-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nieskazitelność charakteru sędziego

Słowa kluczowe: sędziowie, kwalifikacje etyczne, nieskazitelny charakter

1. Jak w odniesieniu do wszystkich innych zawodów zaufania publicznego , także wobec sędziów ustawodawca wprowadził zaostrzone warunki dopuszczenia do służby, jej sprawowania oraz zachowania statusu zawodowego sędziego po zakończeniu służby czynnej. Oprócz kwalifikacji zawodowych, obywatelskich, zdrowotnych, cenzusu wieku, sędzia powinien legitymować się odpowiednimi wymaganiami etyczno-moralnymi i szczególnymi cechami osobowościowymi. Musi być nieskazitelnego charakteru .

Wszystkie inne warunki wykonywania zawodu sędziego, poza nieskazitelnością charakteru, są wymierne, sprawdzalne empirycznie według obiektywnych mierników. Nieskazitelność charakteru to cecha ocenna, poddająca się obiektywizacji w ograniczonym tylko stopniu. Przy tym do oceny tej upoważniona została na etapie dopuszczenia do służby i awansu służbowego Krajowa Rada Sądownictwa , której tylko sędziowska część musi wykazać się tak samo nazwaną...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX