Nieratyfikowana umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego - OpenLEX

Ruczkowski Piotr, Nieratyfikowana umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/12/34-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nieratyfikowana umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego

1.Uwagi ogólne

Wśród zasad działania organów władzy publicznej, w tym organów administracji, wymienia się zasadę praworządności (legalności), zgodnie z którą organy administracji publicznej muszą wskazać normę kompetencyjną lub chociażby normę zadaniową jako podstawę swej aktywności. Normy te mogą znajdować się w źródłach prawa o różnym charakterze, również w dokumentach międzynarodowych.

Problem stosunku prawa krajowego do prawa międzynarodowego od dawna budzi zainteresowanie przedstawicieli nauki . Oprócz systemu prawa, który reguluje stosunki społeczne w obrębie danego państwa (prawo krajowe), istnieją normy regulujące stosunki przede wszystkim między państwami nazywane prawem międzynarodowym. Jak słusznie zauważono, współczesne prawo międzynarodowe reguluje nie tylko stosunki międzypaństwowe, lecz także stosunki między państwami a innymi podmiotami oraz między tymi podmiotami .

Usytuowanie umów międzynarodowych może być różne i zależeć od przyjętych rozwiązań ustrojowych danego państwa, niemniej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX