Nieprzestrzeganie ustawy o finansach publicznych a dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego - OpenLEX

Czaja-Hliniak Irena, Nieprzestrzeganie ustawy o finansach publicznych a dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2011/6/44-50
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nieprzestrzeganie ustawy o finansach publicznych a dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego

1.

W ostatnim okresie niestety coraz częściej dochodzi do nieprzestrzegania art. 50 ust. 2 ustawy z 27 VIII 2009 o finansach publicznych , przewidującego, że projekt ustawy skutkującej zmianą poziomu dochodów lub wydatków jednostek samorządu terytorialnego wymaga określenia wysokości skutków tych zmian, wskazania źródeł ich sfinansowania oraz zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Rada Ministrów, przekazując Sejmowi projekt ustawy, jest zobowiązana dołączyć opinię Komisji.

Wspomniany przepis stanowi przeniesienie i bardziej szczegółowe uregulowanie, na gruncie ustawy o finansach publicznych , wynikającego z art. 118 ust. 3 Konstytucji wymogu, zgodnie z którym wnioskodawcy przedkładający Sejmowi projekt ustawy muszą przedstawić skutki finansowe wykonania ustawy. Ustawa o finansach publicznych zobowiązuje bowiem do określenia źródeł ich finansowania.

Nieprzestrzeganie art. 50 ust. 2ustawy ma szczególne znaczenie w dwóch aspektach: wskazania źródeł finansowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX