Daniluk Dawid, Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w świetle ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Wymiar teoretyczny i praktyczny

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/10/41-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w świetle ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Wymiar teoretyczny i praktyczny

Słowa kluczowe: nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna pomoc prawna, powiat, województwo

1.Wprowadzenie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zostało wprowadzone ustawą z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw . Od 1.01.2019 r. stanowi, obok nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji , jedną z usług oferowanych w punktach nieodpłatnej pomocy. Punkty zlokalizowane są na obszarze całego państwa i funkcjonują w ramach systemu działającego na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej . Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie (art. 8 ust. 1u.n.p.p.). Połowę punktów powiat powierza do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX