Nielojalność zamawiającego będącego jednostką sektora finansów publicznych a obowiązek zapłaty kary umownej przez wykonawcę będ... - OpenLEX

Katner Przemysław, Nielojalność zamawiającego będącego jednostką sektora finansów publicznych a obowiązek zapłaty kary umownej przez wykonawcę będącego spółką z o.o.

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/10/47-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nielojalność zamawiającego będącego jednostką sektora finansów publicznych a obowiązek zapłaty kary umownej przez wykonawcę będącego spółką z o.o.

W referacie prof. Andrzeja Kidyby podczas X Forum Prawa Spółek został poruszony ogólny problem obowiązku lojalności stron stosunków cywilnoprawnych. Referent skupił się w szczególności na jego istnieniu, źródle oraz zakresie. Nieco na uboczu rozważań pozostała natomiast kwestia konsekwencji naruszenia tego obowiązku. Tymczasem w praktyce obrotu jest to sprawa niezwykle istotna. Nie ulega oczywiście wątpliwości, że konsekwencje te mogą polegać na wskazanym przez referenta powstaniu u drugiej strony stosunku cywilnoprawnego roszczenia odszkodowawczego lub uprawnienia do odstąpienia od umowy. Nie wyczerpuje to jednak spektrum możliwości. Celem tego artykułu jest zatem rozważenie jednej z nich, związanej z nielojalnym żądaniem zapłaty kary umownej przez jednostkę sektora finansów publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX