Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków - postulaty de lege ferenda - OpenLEX

Palarz Henryk, Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków - postulaty de lege ferenda

Artykuły
Opublikowano: ST 2014/9/40-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków - postulaty de lege ferenda

Przepisy dotyczące nielegalnego poboru wody i nielegalnego odprowadzania ścieków nie są dostosowane do zmieniających się realiów. Autor poddaje gruntownej krytyce istniejące rozwiązania i proponuje usprawnienie procedury kontroli przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, wprowadzenie penalizacji nowych czynów, umożliwienie naliczania opłat odszkodowawczych z taryfy oraz skrócenie i uproszczenie procedury wstrzymania dostaw. Oznacza to potrzebę pilnej zmiany przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX