Niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych... - OpenLEX

Chróścielewski Wojciech, Niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2018/1/9-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich

1. Odbudowa stolicy po bez mała unicestwieniu miasta w konsekwencji powstania warszawskiego wymagała podjęcia nadzwyczajnych działań prawnych. Zniszczenia archiwów i ksiąg wieczystych, eksterminacja znacznej części i migracja pozostałych przy życiu mieszkańców miasta wymagały szczególnych regulacji prawnych. Miały one stworzyć ówczesnym władzom tytuł prawny do nieruchomości usytuowanych w granicach Warszawy umożliwiający przystąpienie do odbudowy. Z tego powodu 26 października 1945 r. wydano dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy . Bezproduktywne wydaje się ocenianie po ponad 70 latach – z zastosowaniem aktualnych kryteriów wypływających z zasad demokratycznego państwa prawnego czy praworządności – przepisów tego aktu prawnego. Niewątpliwie jednak był on narzędziem, które w pierwszych latach po II wojnie światowej umożliwiało odbudowę stolicy. Należy przypomnieć, że w myśl jego art. 1 wszelkie grunty położone na obszarze miasta przeszły, z dniem wejścia w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX