Strzelecki Michał, Niektóre sposoby wyłudzania współfinansowania ze środków Unii Europejskiej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/2/155-173
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niektóre sposoby wyłudzania współfinansowania ze środków Unii Europejskiej

Streszczenie

W artykule zostały opisane i poddane analizie sposoby działania sprawców wyłudzających środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej za pomocą zawyżania refundowanych wydatków – tak zwanych wydatków kwalifikowalnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX