Niektóre skutki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Uwagi na marginesie art. 158 § 1 k.p.a. - OpenLEX

Gajewski Sebastian, Niektóre skutki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Uwagi na marginesie art. 158 § 1 k.p.a.

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/7-8/94-103
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niektóre skutki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Uwagi na marginesie art. 158 § 1 k.p.a.

1.Wprowadzenie

Zawarta w Kodeksie postępowania administracyjnego regulacja instytucji stwierdzenia nieważności decyzji nie zawiera postanowień bezpośrednio odnoszących się do skutków jej zastosowania. Doktryna postępowania administracyjnego i orzecznictwo koncentrują się zaś przede wszystkim na konsekwencjach stwierdzenia nieważności decyzji dla eliminacji wywołanych przez ten akt skutków prawnych. W mniejszym zakresie natomiast porusza się zagadnienie związków między stwierdzeniem nieważności decyzji a bytem postępowania, które poprzedziło jej wydanie, jak również samej sprawy administracyjnej, która została rozstrzygnięta przez tę decyzję. Kwestie te wydają się nie mniej istotne, w szczególności jeśli rozpatrywać je przez pryzmat stabilności sytuacji prawnej jednostki będącej stroną postępowania, zakończonego decyzją nieważną. Warto zatem zwrócić uwagę, że w Kodeksie postępowania administracyjnego brakuje choćby rozwiązania zbliżonego do art. 386 § 2 k.p.c. , zgodnie z którym w razie stwierdzenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX