Niektóre prawnokarne instrumenty kształtowania ładu przestrzennego przez samorząd terytorialny - OpenLEX

Jóźwiak Piotr, Niektóre prawnokarne instrumenty kształtowania ładu przestrzennego przez samorząd terytorialny

Artykuły
Opublikowano: FK 2022/2/7-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niektóre prawnokarne instrumenty kształtowania ładu przestrzennego przez samorząd terytorialny

Tematyka ładu przestrzennego kojarzy się głównie z prawem administracyjnym, czasem również z prawem cywilnym. Rzadko kiedy mówi się natomiast o związkach ładu przestrzennego z prawem karnym. Podkreśla się, że planowanie przestrzenne może odgrywać ważną rolę w zapobieganiu przestępczości. Klasycznym przykładem jest tutaj znana amerykańska „teoria wybitych okien” autorstwa George’a Kellinga i James’a Q. Wilsona. Zdecydowana większość regulacji mających na celu kształtowanie ładu przestrzennego ma charakter administracyjny. Są jednak również przepisy o charakterze karnym. Przykładem są administracyjne kary pieniężne wymierzane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz konserwatora zabytków. Podsumowaniem artykułu są rozważania dotyczące skuteczności przepisów chroniących dostęp obywateli do plaż, jezior i innych akwenów wodnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX