Militz Małgorzata, Niekończąca się historia z odliczaniem VAT od nabycia (najmu) samochodu i paliwa do jego napędu

Artykuły
Opublikowano: PP 2011/6/16-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niekończąca się historia z odliczaniem VAT od nabycia (najmu) samochodu i paliwa do jego napędu

Mogłoby się wydawać, że obowiązujące od 1.01.2011 r. przepisy dotyczące odliczeń podatku naliczonego od zakupu (najmu) samochodów oraz paliwa do tych samochodów są jasne i niebudzące wątpliwości . Z jednej strony dokonano bowiem zmian w art. 86 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) poprzez wykreślenie niezgodnych z przepisami unijnymi regulacji art. 86 ust. 3–7 ustawy i wprowadzenie przepisów art. 86a ust. 1–9 jako docelowych (które będą obowiązywać od 1.01.2013 r.). Z drugiej strony, mając na uwadze wyrażoną w decyzji Rady UE zgodę oraz uzgodnienia dokonane z Komitetem ds. VAT , wprowadzono regulacje, na mocy których na okres dwóch lat zamrożono prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od zakupu (najmu) samochodów osobowych i innych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz paliw służących do napędu tych samochodów. I choć nie milkną głosy, że regulacje te – nazwijmy je „przejściowymi” – dają prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa także do samochodów osobowych zakupionych przed 1.01.2011 r., to można o nich powiedzieć, że pozostają w zgodzie z przyzwoleniem na ograniczenie w odliczaniu, jakie Polska uzyskała od instytucji unijnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX