Borawska-Kędzierska Elżbieta, Niebieska karta UE - stosowanie dyrektywy 2009/50/WE i planowana reforma

Artykuły
Opublikowano: EPS 2018/3/35-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Niebieska karta UE - stosowanie dyrektywy 2009/50/WE i planowana reforma

Autorka opisuje kwestię tzw. "niebieskiej karty", tj. specjalnego rodzaju zezwolenia na pobyt imigrantów z państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. Autorka wskazuje także na implementację regulacji unijnych do polskiego porządku prawnego oraz swoistą rywalizację pomiedzy systemami krajowymi a także "niebieską kartą". Autorka odnosi się również do planowanej reformy prawa unijnego w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX