Gensikowski Piotr, Nawiązka jako środek reakcji na przestępstwa przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/5/55-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nawiązka jako środek reakcji na przestępstwa przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest omówienie wszystkich aspektów prawnych środka kompensacyjnego w postaci nawiązki przewidzianej w art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access