Nauka prawa międzynarodowego Hansa Kelsena - OpenLEX

Widłak Tomasz, Nauka prawa międzynarodowego Hansa Kelsena

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/3/29-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nauka prawa międzynarodowego Hansa Kelsena

1. Czysta nauka prawa H. Kelsena (1881–1973), zwana także normatywizmem, od dziesięcioleci pozostaje niezmiennie jednym z najbardziej wpływowych nurtów myśli teoretycznoprawnej na świecie. Poza stałą obecnością odniesień do dorobku Kelsena w każdym głównym podręczniku teorii i filozofii prawa w pierwszych dwóch dekadach nowego wieku można zaobserwować renesans normatywizmu i wzrost zainteresowania pogłębionymi studiami nad koncepcjami austriackiego prawnika . Szeroko znany i omawiany jest także wkład tego uczonego we współczesną teorię prawa konstytucyjnego i konstytucjonalizmu oraz w teorię demokratyczną . Zdecydowanie rzadziej poruszany jest natomiast imponujący dorobek Kelsena w zakresie teorii prawa międzynarodowego. Stwierdzenie, że wiedeński prawnik był par excellenceteoretykiem i filozofem, a także dogmatykiem prawa międzynarodowego, może wywoływać zaskoczenie. Pouczający w tym kontekście jest przegląd bibliografii uczonego. W zbiorach Instytutu Hansa Kelsena w Wiedniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX