Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/5/66-75
Autor:
Rodzaj: artykuł

Nauczyciel akademicki jako osoba pełniąca funkcję publiczną w świetle prawa karnego

Słowa kluczowe: nauczyciel akademicki, uczelnie niepubliczne, osoba pełniąca funkcję publiczną, jednostka organizacyjna dysponująca środkami publicznymi, finansowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Uznanie danej osoby za osobę pełniącą funkcję publiczną ma w prawie karnym doniosłe znaczenie. Kodeks karny posługuje się pojęciem „osoba pełniąca funkcję publiczną” w art. 213 § 2, art. 229 § 1, 3, 4, 5, 6 oraz art. 230a § 1, natomiast w art. 228 § 1, 3, 4, 5, 6 i art. 265 § 3 występuje sformułowanie „w związku z pełnieniem funkcji publicznej”. Wyjaśnienie przedmiotowego pojęcia jest wysoce relewantne dla określenia odpowiedzialności karnej za przestępstwo korupcji biernej i czynnej. Na temat podmiotu przestępstwa łapownictwa biernego, jak i definicji osoby pełniącej funkcję publiczną powstało już bogate piśmiennictwo. Autorka niniejszego opracowania zamierza skoncentrować swe rozważania wyłącznie na nauczycielu akademickim. Celem analizy jest odpowiedź na pytanie, czy na gruncie prawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?