Naśladownictwo produktów w branży mody jako czyn nieuczciwej konkurencji - OpenLEX

Szaroma Marta, Naśladownictwo produktów w branży mody jako czyn nieuczciwej konkurencji

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2021/4/131-145
Autor:
Rodzaj: artykuł

Naśladownictwo produktów w branży mody jako czyn nieuczciwej konkurencji

Jednym z instrumentów zwalczania naśladownictwa produktów jest ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . W ujęciu art. 13 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Zakres niedozwolonego naśladownictwa zawęża art. 13 ust. 2 u.z.n.k. przewidujący swobodę naśladownictwa cech funkcjonalnych produktu. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zapewniając szeroki katalog roszczeń, oferuje ochronę o korzystnych ramach czasowych, jednakże opartą na niejednoznacznych kryteriach. Stawia to pod znakiem zapytania znaczenie tej ochrony w szerszym kontekście pryncypiów ochrony w prawie własności intelektualnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX