Karasek Piotr, Pękała Marek, Rybicki Paweł, Narzędzie do oceny kompetencji kandydatów na biegłych sądowych

Artykuły
Opublikowano: KRS 2016/3/41-51
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Narzędzie do oceny kompetencji kandydatów na biegłych sądowych

1.Wprowadzenie

W ubiegłym roku na łamach wrześniowego numeru kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa” zaprezentowaliśmy artykuł, w którym zostały porównane propozycje różnych narzędzi oceny kompetencji biegłych sądowych . Propozycje te pochodziły z pojawiających się w ostatniej dekadzie założeń do projektów bądź projektów ustaw mających uporządkować funkcjonowanie biegłych sądowych w ramach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Niestety, podejmowane od wielu lat wysiłki nie przyniosły jeszcze żadnych konkretnych efektów regulacyjnych.

Zgodnie z powszechnym oczekiwaniem, biegłego sądowego powinien cechować odpowiednio duży zasób informacji z danej dziedziny wiedzy, doświadczenie praktyczne, nieposzlakowana opinia, bezstronność, a także zdolność tłumaczenia w przystępny sposób często bardzo zawiłych i skomplikowanych kwestii specjalistycznych. Choć na pierwszy rzut oka powyższa charakterystyka nie wydaje się zbyt skomplikowana do oceny, dokonanie sprawdzenia tych cech w praktyce nastręcza jednak pewnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX