Dominowska Joanna, Naruszenie renomy przedsiębiorcy przez nieuprawnione korzystanie z jego oznaczeń indywidualizujących

Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/7/68-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Naruszenie renomy przedsiębiorcy przez nieuprawnione korzystanie z jego oznaczeń indywidualizujących

1.Uwagi wstępne.

Polskie prawo nie zawiera legalnej definicji renomy, choć to kategoria prawna, która zyskała ogromne, jeśli nie decydujące znaczenie dla przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. Według Słownika języka polskiego renoma to „bardzo dobra opinia o kimś lub o czymś” . Renoma w obrocie gospodarczym to ogół pozytywnych opinii i odczuć, jakie konsumenci wiążą z przedsiębiorcą i jego przedsiębiorstwem. Wynika ona przede wszystkim z wysokiej jakości towarów lub usług oferowanych przez przedsiębiorcę, długoletniej tradycji występowania na rynku, ale także z niskiej ceny połączonej z dobrą jakością.

W kategoriach prawnych renoma jest dobrem osobistym przedsiębiorcy , a oprócz tego istotnym niematerialnym składnikiem majątkowym jego przedsiębiorstwa. Stanowi element kształtowania wizerunku przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, wytwarzanych produktów czy świadczonych usług, także reklamy. Określa się ją jako istotny element goodwill, czyli szeroko rozumianej dobrej sławy przypisywanej wyrobom czy usługom...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX