Pieczara Kacper, Talik Arkadiusz, Naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane ze sprawozdawczością jednostek sektora finansów publicznych

Artykuły
Opublikowano: FK 2018/1-2/88-99
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane ze sprawozdawczością jednostek sektora finansów publicznych

Niniejszy artykuł porusza kwestie związane z naruszeniami dyscypliny finansów publicznych powiązanych ze sprawozdawczością jednostek sektora finansów publicznych. Autorzy prezentują zarówno ogólną charakterystykę i rodzaje sprawozdań finansowych, jak i potencjalne formy naruszeń związanych z tą materią. Artykuł ten jest również częściowo poświęcony analizie zasad ustalania i dochodzenia odpowiedzialności za tego typu delikty finansowe oraz możliwe okoliczności wyłączające taką odpowiedzialność.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX