Wajda Dominika, Naruszanie dóbr osobistych członków organów spółek kapitałowych uchwałą zgromadzenia dotyczącą absolutorium

Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/11/4-9
Autor:
Rodzaj: artykuł

Naruszanie dóbr osobistych członków organów spółek kapitałowych uchwałą zgromadzenia dotyczącą absolutorium

Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest kwestia dotycząca naruszania dóbr osobistych członków organów spółek i spółdzielni uchwałami w przedmiocie absolutorium oraz ocena możliwości zastosowania przez nich rozmaitych konstrukcji prawnych dla ochrony swego dobrego imienia. Wprawdzie członek zarządu czy rady nadzorczej może dochodzić ochrony w oparciu o przepisy dotyczące dóbr osobistych, jednakże bardzo problematyczne może okazać się postępowanie sądowe mające służyć wyeliminowaniu wadliwej uchwały zgromadzenia czy też doprowadzeniu do podjęcia przez zgromadzenie uchwały o prawidłowej treści.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX