Zając Dominik, Narkotyki z nielegalnego źródła jako przedmiot czynności podjętej w celu leczniczym

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/8/67-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Narkotyki z nielegalnego źródła jako przedmiot czynności podjętej w celu leczniczym

1. Wprowadzenie. Polskie prawo przewiduje szeroką penalizację zachowań mających za przedmiot substancje psychoaktywne, zwane potocznie narkotykami . Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego każda forma kontaktu ze specyfikami opisanymi w ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia może stanowić realizację znamion przestępstwa. Jednocześnie niektóre ze środków, do których odnosi się ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, mają potwierdzone naukowo właściwości lecznicze . Ich produkcja, dystrybucja czy posiadanie jest – przy zachowaniu pewnych warunków – dozwolone, jako korzystne dla zdrowia osób cierpiących na rozmaite dolegliwości.

Niniejsze opracowanie zawiera teoretyczno-dogmatyczną analizę sytuacji, w której osoba uprawniona ze względów medycznych do używania danej substancji dopuszcza się realizacji znamienia czynnościowego przestępstwa, opisanego w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – przykładowo, dokonuje zakupu specyfiku z nielegalnego źródła, przywozi go zza granicy itd. Prima...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX