Najważniejsze zmiany w ramach pakietu SLIM VAT - próba oceny zaproponowanych rozwiązań - OpenLEX

Matarewicz Jacek, Najważniejsze zmiany w ramach pakietu SLIM VAT - próba oceny zaproponowanych rozwiązań

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/11/5-8
Autor:
Rodzaj: artykuł

Najważniejsze zmiany w ramach pakietu SLIM VAT - próba oceny zaproponowanych rozwiązań

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe – dalej projekt – którego celem jest m.in. wprowadzenie rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT). I chociaż procedowane zmiany w większości należy ocenić pozytywnie, to jednak są w projekcie rozwiązania budzące zastrzeżenia ekspertów. W niniejszym artykule w sposób skondensowany omówiono najważniejsze wybrane rozwiązania przewidziane przez projekt, które autor podzielił na zmiany: 1) stanowiące drobne ułatwienia dla firm; 2) potwierdzające dotychczasową praktykę; 3) stanowiące właściwą implementację przepisów unijnych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości; 4) powodujące dodatkowe obowiązki po stronie podatników w postaci niepisanej konieczności wprowadzenia nowych procedur oraz 5) zaburzające zasadę pewności prawa i jego spójnej wykładni przez organy podatkowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX